Přijďte si zajezdit na velbloudech, vezměte lamu na procházku, odpočiňte si pohledem na veliké a spokojené stádo velbloudů...

Pravidla bezpečnosti

 • 1. Všechny osoby před vstupem k ohradám jsou povinny se seznámit s těmito pravidly.
 • 2. K velbloudům a lamám je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek.
 • 3. Psy je povoleno u ohrad vodit pouze na vodítku a s náhubkem. Pokud psi budou plašit zvířata štěkáním, je majitel povinen psa od ohrad odvést
 • 4. Do prostorů výběhu velbloudů, lam, výcvikové ohrady a dalších prostor je povolen vstup pouze v doprovodu pověřené osoby.
 • 5. U velbloudů a lam, hlavně pokud pracují, je nutné chovat se klidně, neběhat, nekřičet nebo jinak zvířata plašit.
 • 6. Bez souhlasu majitele je zakázáno zvířata krmit.
 • 7. Před jízdou na velbloudu je doporučeno sjednání úrazového připojištění.
 • 8. Majitel či pověřená osoba si vyhrazuje právo na ukončení nebo odmítnutí jízdy, pokud bude velbloud nervózní, či jeho chování by jinak mohlo ohrozit bezpečnost jízdy. V takovém případě se vrací poplatek za jízdu v přiměřeném rozsahu.
 • 9. K velbloudům je nutno přistupovat vždy zepředu.
 • 10. Velbloudi i lamy mohou kopat do všech stran, kousat či vychrlit na Vás páchnoucí natrávenou potravu, osoba nacházející se v jejich blízkosti je proto povinna dbát zvýšené ostražitosti, aby mohla náležitě reagovat na nepředvídané chování velbloudů a lam.
 • 11. K jízdě je povinné použití jezdecké přilby (k zapůjčení).
 • 12. Během nasedání na velblouda, jízdy a sesedání, je nutno dbát pokynů vodiče.
 • 13. Při jízdě je zakázáno velblouda pobízet k rychlejší chůzi a kopat.
 • 14. Během jízdy se velbloud může čehokoli kdykoli leknout a může začít vyhazovat, proto je nutno držet se po celou dobu jízdy pevně madla u sedla a být v mírném záklonu.
 • 15. Všichni návštěvníci vstupují na naší farmu, k jízdě a ošetřování velbloudů, lam a ostatních zvířat, dobrovolně a na svoje vlastní riziko.